Amser i gladdu ffracio unwaith ac am byth

Mae AC Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi croesawu’r newydd fod trwyddedau i ddrilio am nwy anghonfensiynol mewn rhannau o Wrecsam wedi dirwyn i ben, ac mae’n dweud ei bod hi’n hen bryd edrych ar ddewisiadau eraill ar wahân i ffracio (1).

Meddai Llyr Gruffydd, sydd wedi gwrthwynebu hollti hydrolig (ffracio) yn gyson ar sail iechyd: “Mae ymgais cwmnïau amlwladol fel iGas i ddechrau drilio am nwy siâl wedi cael ei wrthwynebu bob ochr i glawdd Offa. Mae’n glir nawr bod y cwmni wedi rhoi’r gorau i’w fwriad i brawf-ddrilio yn ardal Borras, sy’n newyddion da iawn i drigolion yr ardal.

“Fodd bynnag, mae yna drwyddedau o hyd i ddrilio mewn rhannau o Sir y Fflint a Swydd Gaer ac mae’n rhaid i ni fod ar ein gwyliadwriaeth. Gall y cwmnïau yma ddychwelyd i Wrecsam eto a gallai unrhyw weithgareddau yn y cyffiniau gael effaith ar y lefel trwythiad. Mae ffracio a drilio anghonfensiynol wedi eu gwahardd mewn llawer o wledydd ac wedi eu cysylltu â llygredd tarddleoedd dŵr, problemau iechyd a llygredd amgylcheddol. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rwyf wedi pwyso ar Lywodraeth Cymru i sefyllfa lle y byddai’n galw i mewn unrhyw gynnig cynllunio newydd ac rydw i am wneud yn siŵr bod Cymru yn wlad di-ffracio.”

Meddai Mr Gruffydd, sydd wedi ymweld â gwersyll Borras a sefydlwyd i amddiffyn y gymuned rhag ffracio: “Rhaid i ni symud i ffwrdd oddi wrth danwydd ffosil a datblygu ffynonellau ynni amgen – rhywbeth y mae gennym ni doreth ohono yng Nghymru, yn ffodus iawn. Mae gennym systemau ynni gwynt alltraeth ac ynni dŵr sydd wedi hen ennill eu plwyf, mae ynni haul ar ei dwf yma ac mae yna botensial anferth ar gyfer ynni’r llanw a fyddai’n gallu darparu ynni glân a gwyrdd i’r ganrif nesaf. Dylid ystyried y gwrthwynebiad i ffracio yng nghyd-destun cynhesu byd-eang a  newid hinsawdd yn ogystal ag yng nghyd-destun y bygythiad i gymunedau lleol, iechyd pobl a dŵr glân.”

Ychwanegodd Daz Picken, un o drigolion Borras a chefnogwr y gwersyll cymunedol: “Mae’n newyddion gwych i Borras, sef y gymuned agosaf i’r safle roedden nhw’n bwriadu ei ddrilio. Roedd llawer o bobl leol yn rhan o Frack-Free Wrexham ac yn cefnogi’r gwersyll. Dydyn ni ddim am laesu dwylo a chymryd yn ganiataol y bydd iGas a chwmnïau eraill yn ildio am byth a byddwn yn parhau i gefnogi ymgyrchwyr mewn siroedd cyfagos – ond rydyn ni’n benderfynol o sicrhau nad oes unrhyw ffracio yn digwydd yn Wrecsam.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s