Gwaith anhygoel gan wirfoddolwyr i helpu plant ym Mhrestatyn

Mae gwaith anhygoel yn cael ei wneud gan wirfoddolwyr i helpu plant yng nghanolfan ChildLine ym Mhrestatyn. Dyna farn Llyr Gruffydd AC Gogledd Cymru Plaid Cymru ar ôl iddo glywed bod gwirfoddolwyr yno wedi cynnal 21,000 o sesiynau cwnsela gyda phlant a phobl ifanc y llynedd.

Mae’r ganolfan ym Mhrestatyn yn un o 12 sydd wedi’u lleoli ledled y DU sy’n delio â galwadau gan blant ar faterion amrywiol. Mae cam-drin yn parhau yn un o’r problemau mwyaf cyffredin, ynghyd â pherthynas deulu, diffyg hunanhyder, bwlio a bwlio ar-lein. Ledled y DU mae mwy na 2,000 o blant y dydd yn ffonio ChildLine.

Bu Llyr Gruffydd yn ymweld â’r ganolfan ym Mhrestatyn sy’n cael ei chynnal gan NSPCC fel rhan o’i waith ehangach gyda phlant yng Nghymru: “Rwy’n credu y byddai llawer o bobl wedi’u syfrdanu gyda maint y gwaith, mewn canolfan sydd wedi’i lleol ar ben stryd ddistaw. Mae’n rhyfeddol bod y gwaith alwadau, sy’n cael ei staffio gan wirfoddolwyr lleol dan oruchwyliaeth broffesiynol, yn derbyn cymaint o alwadau ar shifft o bob cwr o’r DU. Roedd yn agoriad llygad go iawn ac yn tanlinellu cymaint o alw sydd am y gwasanaethau hyn.”

Ers ei lansio 30 mlynedd yn ôl, mae Childline wedi cynorthwyo pedair miliwn o blant gyda mwy na chwarter miliwn o’r rheini yng Ngogledd Cymru.

llyrnspccprestatyn-1Meddai Pennaeth NSPCC Cymru, Des Mannion:

“Mae’r diddordeb parhaus yng ngwaith amhrisiadwy ChildLine ym Mhrestatyn yn chwa o awyr iach ac rydym yn falch iawn o gael croesawu’r Aelod Cynulliad lleol.

“Mae canolfan y llinell gymorth yn y Gogledd wedi helpu cannoedd ar filoedd o blant ers ei lansio ac rydym yn gweithio’n galed iawn i sicrhau bod y gefnogaeth honno’n parhau.

“Mae hyn yn golygu mwy o amser – gwirfoddolwyr – ac arian hollbwysig. Mae 2016 yn flwyddyn fawr i Childline – ledled y DU – ac i’n cefnogwyr a’n gwirfoddolwyr anhygoel y mae’r diolch bod y 30 mlynedd diwethaf wedi bod yn bosib.”

Ychwanegodd Mr Gruffydd: “Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn cefnogi neu wirfoddoli gyda ChildLine ym Mhrestatyn, mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr NSPCC neu cysylltwch â swyddfa ChildLine Prestatyn ar 01745 772101.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s