AC Plaid yn croesawu prentisiaid newydd

Mae gweinidog sgiliau yr wrthblaid Plaid Cymru wedi canmol Sainsbury’s ar ôl cyfarfod prentisiaid yn eu siop yn y Rhyl.

Dywedodd Llyr Gruffydd, AC Gogledd Cymru Plaid Cymru, fod prentisiaethau mewn pob math o amgylcheddau gwaith yn hollbwysig i ddatblygu sgiliau a galluoedd pobl ifanc.

Mae’r siop yn y Rhyl, sy’n cyflogi 300 o weithwyr, hefyd yn cludo bwyd a nwyddau cyn belled ag Ynys Môn.

Meddai Mr Gruffydd: “Roedd hi’n galonogol gweld gweithwyr ifanc yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau ar gynllun prentisiaeth a hefyd cyfarfod Paul, rheolwr y siop, sydd wedi dringo’r ysgol ar ôl dechrau yn casglu trolïau yn yr un siop.”

Roedd hefyd yn canmol y siop am gyfrannu tuag at elusen leol: “Rwy’n falch iawn bod yr arian a gasglwyd wrth werthu bagiau siopa, cynllun arloesol a ddatblygwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol rai blynyddoedd yn ôl, yn mynd i elusen leol. Enillodd yr elusen Create a Smile bleidlais gyhoeddus a nhw yw elusen y siop leol am y flwyddyn ac maen nhw wedi derbyn £10,000 hyd yma.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s