Annog gweithredu ynghylch Bwlch yr Oernant

Sylw gan Llyr Gruffydd, Plaid Cymru AC Gogledd Cymru:

“Rydym yn cydymdeimlo â theulu’r fenyw a gollodd ei bywyd ar Fwlch yr Oernant.

“Dyma’r diweddaraf mewn cyfres hir o ddamweiniau angheuol, a gellid bod wedi osgoi rhai pe bai sylw wedi’i roi i’r galwadau blaenorol am fesurau diogelwch ar hyd y darn hwn o’r ffordd.

“Rwyf wedi anfon gair at Heddlu Gogledd Cymru i holi a oes mannau peryglus penodol, lle gall fod angen gosod rhwystrau neu wneud gwelliannau i sicrhau nad oes mwy o farwolaethau.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s