Gogledd Cymru yn wynebu argyfwng Meddygon Teulu

Mae angen ymgyrch hyfforddi a recriwtio ar unwaith i osgoi argyfwng Meddygon Teulu dybryd yn sgil ffigurau newydd, meddai AC Gogledd Cymru Plaid Cymru.

Mae’r ffigurau hyn yn dangos mai Gogledd Cymru yw’r rhanbarth sy’n dioddef waethaf yn sgil cau Meddygfeydd Teulu dros y chwe blynedd diwethaf, yn ôl ymchwil.

Mae’r ffigurau a gasglwyd gan fyrddau iechyd amrywiol yn dangos bod bron i hanner yr holl Feddygfeydd a gaeodd eu drysau rhwng 2000 a 2015 yn y Gogledd – sef 16 allan o 33.

Yn y flwyddyn ddiwethaf, 2015-16, roedd wyth o’r 20 Meddygfa a gaeodd yn y Gogledd – 40% o’r cyfanswm. Roedd y rhain yn cynnwys meddygfeydd ym Mhrestatyn, Rhuddlan, Conwy a Wrecsam.

gp-crisisMeddai Llyr Gruffydd, AC Gogledd Cymru Plaid Cymru, “Mae problem gyffredinol gyda Meddygon Teulu yn ymddeol heb neb yn cymryd eu lle, gan roi mwy o bwysau ar y cydweithwyr sydd ar ôl. Mae Plaid Cymru wedi bod yn tynnu sylw at y broblem hon ers blynyddoedd. Rydym wedi argymell hyfforddi a recriwtio 1,000 o feddygon ychwanegol i fodloni’r diffyg yn yr holl ddisgyblaethau, ond mae’r broblem yn un arbennig o anodd mewn Meddygfeydd Teulu ac yn waeth fyth yn rhannau o’r Gogledd.

“Gyda phob ymddeoliad, mae’r pwysau ar y rhai sydd ar ôl yn cynyddu. Allwn ni ddim mynd ymlaen fel hyn ac mae’n annheg ar feddygon a’u cleifion. Mae’n hen bryd i ni gael Llywodraeth Cymru gydag ymrwymiad i ddatblygu gwell hyfforddiant ac i wella cyfraddau cadw a recriwtio meddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, gyda dealltwriaeth benodol o’r anghenion penodol sydd yma yn y Gogledd. Mae’r llywodraeth bresennol wedi methu’n anobeithiol i gael y GIG yng Nghymru i weithio a’i gael yn ôl ar ei draed fel y gwasanaeth o safon byd y gwyddom y gall fod. Mae Meddygon Teulu yn dweud wrthym ni fod hyn yn argyfwng go iawn ac mae Llywodraeth Lafur Caerdydd yn gwneud tro gwael â phob un ohonom ni.

“Trwy ddal ati i fynd i’r cyfeiriad anghywir ar ôl yr holl flynyddoedd hyn, mae’n hen bryd i ni gael gyrrwr newydd.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s