Llywodraeth Cymru yn methu â chyflogi’r un prentis

Methodd Llywodraeth Cymru â chyflogi’r un prentis llynedd, ar waethaf addewid yn eu maniffesto yn galw am 100,000 o brentisiaethau yng Nghymru.

Daw’r wybodaeth o gais Rhyddid Gwybodaeth gan Llyr Gruffydd o Blaid Cymru, ysgrifennydd cysgodol y Blaid dros ddysgu gydol oes. Mae’n datgelu dirywiad flwyddyn ar ôl blwyddyn ers 2011.

Dywedodd Mr Gruffydd: “Mae Llywodraeth Cymru yn gyflogwr o bwys, gyda thros 5,000 o staff ar hyd a lled Cymru. Mae ganddynt darged o 100,000 o brentisiaethau yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf, a dylent fod yn gosod gwell esiampl trwy gyflogi prentisiad. Ers 2011 bu’r ffigwr yn llithro o uchafbwynt o 68 i ddim yn 2015. Mae’r ffigwr am eleni yn dnagos cynnydd bychan i 19, ond y mae’n dal yn siomedig o gofio maint y sefydliad a’r angen i osod esiampl.

“Bydd cyflogwyr yn siwr o feddwl a yw’r Llywodraeth o ddifrif ynghylch prentisiaethau os nad yw’n gweithredu ar ei geiriau. Cred Plaid Cymru y dylai Llywodraeth Cymru fod yn gwneud mwy i hybu prentisiaethau a gosod esiampl i bob cyflogwr arall yng Nghymru.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s