Disgwyl cadw Ysgol Pentrecelyn ar ol brwydr hir

Mae ymgyrchwyr a gwleidyddion wedi rhoi croeso gofalus i’r newyddion fod disgwyl i Gabinet Cyngor Sir Ddinbych gefnogi cynnig i gadw Ysgol Pentrecelyn, yn dilyn brwydr hir a chwerw gan rieni a disgyblion i gadw statws addysg Gymraeg Categori 1 yr ysgol.

Cynnigiodd Cyngor Sir Ddinbych yn wreiddiol y dylid uno ysgolion Llanfair Dyffryn Clwyd a Phentrecelyn ar un safle yn Llanfair. Ni wrthwynebwyd yr uno. Serch hynny gwrthwynebodd rhieni, disgyblion a llywodraethwyr y cynnig i wneud yr ysgol newydd yn un Categori 2, ysgol dwy-ffrwd gyda ffrwd Saesneg a ffrwd Gymraeg, gan hawlio y byddai hyn yn israddio statws y Gymraeg, ac yn mynd yn erbyn polisiau addysg Gymraeg y Cyngor a’r Llywodraeth.

Heriodd rhieni o Bentrecelyn y penderfyniad drwy fyny Adolygiad Barnwrol. Fe ddaeth yr Uchel Lys I benderfyniad ym mis Awst eleni, ac roeddynt yn hynod feirniadol o broses ymgynghori’r Cyngor, gan ddweud ei fod yn “anobeithiol o ddryslyd”.

Mae papurau Cabinet y Cyngor Sir ar gyfer eu cyfarfod ym mis Tachwedd yn nodi, “Mae’r Cabinet yn cytuno i gynnal y drefn parthed Ysgol Pentrecelyn”. Mae’r papurau hefyd yn argymell datblygu cynllun busnes er mwyn cael adeilad newydd i Ysgol Llanfair DC. Mae disgwyl i’r Cabinet i bleidleisio ar yr argymhellion yn ei cyfarfod ddydd Mawrth nesaf, 15fed tachwedd.

Rhoddo yr Aelod Cynulliad o Ruthin Llyr Gruffydd, sydd hefyd yn riant lywodraethwr yn Ysgol Pentrecelyn ac yn un o’r ymgyrchwyr, groeso gofalus i’r newyddion. “Os fydd penderfyniad terfynol y Cyngor yn adlewyrchu argymhellion papurau’r cabinet, yna caiff ei groesawi.

“Mae rhieni ysgol Llanfair wedi ei wneud yn glir drwy gydol yr amser am yr angen ar gyfer adeilad newydd yno, ac mae rhieni Pentrecelyn wedi bod yr un mor glir wrth fyny cadw statws ieithyddol yr ysgol. Bydd cymeradwyo’r argymhellion yma felly yn newyddion da i’r ddwy ysgol ac i’r ddwy gymuned.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s