Herio prynu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy gan Severn Trent

Mae Llyr Gruffydd wedi annog OFWAT, y rheoleiddiwr dwr, i ymchwilio i benderfyniad Dwr Severn Trent i brynu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy.

Meddai Mr Gruffydd, Aelod Cynulliad Gogledd Cymru Plaid Cymru, “Mae hyn yn codi nifer o gwestiynau difrifol ynghylch swyddi a gwasanaethau yn y Gogledd. Mae hyn wedi digwydd heb ymgynghori gyda’r gweithlu, cynrychiolwyr y gymuned leol ac yn tanseilio honiadau Llywodraeth y DU fod pwerau ar ddŵr yn dod nôl i Gymru.

“Mae yna faterion penodol y mae’n rhaid i Severn Trent eu hateb:

  • Sicrwydd y bydd y swyddi y 190 o weithwyr Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn cael eu cynnal yma yng ngogledd Cymru ac nid ail-leoli i Loegr;
  • Gwarantau i gwmnïau lleol megis Huws Gray, Dependable Concrete, Griffiths Tool Hire ac Eco-Readymix, sy’n rhan o gadwyn gyflenwi bresennol Dŵr Dyffryn Dyfrdwy er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw yn ardaloedd Wrecsam a Chaer.
  • Gwarantau am bensiynau gweithwyr presennol
  • Sicrwydd am y Cyflog Byw. Mae Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn gyflogai Cyflog Byw achrededig tra na Severn Trent yw.

“Mae Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn gwmni Cymreig sydd â hanes hir yn mynd yn ôl i 1864 pan gafodd ei sefydlu yn Wrecsam ac mae ganddo wreiddiau dwfn yn yr ardal leol. Mae’n rhan bwysig o’r gymuned o ran ei nawdd yn ogystal â darparu gwasanaeth a chyflogaeth da.


“Yr wyf yn ysgrifennu at OFWAT i ymchwilio i’r cynnig prynu ac hefyd wedi cysylltu â Severn Trent am y pryderon a godwyd gan weithwyr Dyffryn Dyfrdwy yn sgil y newyddion hyn. Mae’n ddatblygiad pryderus iawn.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s