Agwedd ‘gwneud dim’ Llywodraeth Cymru at feddiannu dŵr yn siom i AC y Blaid

‘Dylai gwasanaethau dŵr Cymru gael eu rhedeg o Gymru, i Gymru, ac nid o Coventry’ – Leanne Wood

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones heddiw wedi cyfaddef nad yw Llywodraeth Cymru hyd yn oed wedi cysylltu â chwmni Dwr Dyffryn Dyfrdwy ynghylch y bwriad i gymryd y cwmni Cymreig drosodd gan Severn Trent.

Yn ystod cwestiynau gan arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, a ddisgrifiodd y meddiannu fel “problem fawr”, dywedodd fod y Llywodraeth am ysgrifennu at y cwmni.

Holodd Leanne Wood ef hefyd am swyddi a’r economi lleol, a fyddai’n dioddef yn fawr petai’r meddiannu yn digwydd: “Mae’r bwriad i gymryd drosodd yn codi cwestiynau difrifol am ddyfodol ein hadnoddau naturiol. Mae ein hadnoddau, a ddylai fod yn dod â manteision i bobl yn y wlad hon, eisoes yn cael eu prynu a’u gwerthu wrth i ni yma fod yn siarad. A yw’r Prif Weinidog wedi ystyried effaith yr ymgais hon i feddiannu ar y diwydiant dŵr yng Nghymru, o gofio fod y model cystadleuol sy’n cael ei hyrwyddo yn Lloegr wedi cael ei wrthod yma?

“A wnaiff uno â mi trwy  wneud datganiad clir heddiw y dylai gwasanaethau dŵr Cymru gael eu rhedeg o Gymru, i Gymru, ac nid o Coventry er mwyn criw o randdeiliaid amlwladol?”

Dywedodd Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru: “Rwy’n rhyfeddu am ddifrawder Llywodraeth Cymru yn hyn o beth. Mae’n broblem fawr yma yn y gogledd-ddwyrain o ran swyddi a’r sgil-effeithiau ar gyflenwyr lleol, ond mae darlun ehangach na hynny a allai effeithio ar Gymru gyfan. Pam nad yw’r Prif Weinidog wedi sylweddoli hyn, ac yntau â dau AC lleol yn ei gabinet?

“Fe fyddaf yn parhau i weithio â’r staff a’r cwsmeriaid sy’n pryderu ac wedi dod i gysylltiad â mi am eu bod yn poeni am golli gwasanaeth, oherwydd bod Dwr Dyffryn Dyfrdwy yn gwmni lleol llwyddiannus gyda 150 mlynedd o hanes tu ôl iddo. Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud tro gwael â’r rhan hon o Gymru, ac y mae gweithwyr a defnyddwyr  Dwr Dyffryn Dyfrdwy yn haeddu arweiniad gwell. Diolch byth, dyna beth maent yn gadael gan Leanne Wood yn y Cynulliad.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s