Prif Weinidog yn gwrthod cefnogi ymchwiliad llawn o feddiannu cwmni dŵr

Mae Llyr Gruffydd, AC Gogledd Cymru Plaid Cymru, wedi mynegi siom ar ôl i’r Prif Weinidog wedi gwrthod cefnogi ei alwad am ymchwiliad llawn i ddyfodol Dŵr Dyffryn Dyfrdwy.

Mae’r cwmni o Wrecsam yn wynebu cais meddiannu gelyniaethus gan Severn Trent Water, a allai weld y cwmni yn diflannu gan golli swyddi, gwasanaethau lleol ac ansawdd y gwasanaeth i gwsmeriaid.

Gofynnodd Mr Gruffydd a fyddai’r Prif Weinidog yn galw am ymchwiliad gradd 2 gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd a fyddai’n edrych i oblygiadau feddiannu o’r fath.

Wedi cwestiynnu’r Prif Weinidog, dywedodd Mr Gruffydd: “Mae hwn yn gyfnod hollbwysig ar gyfer dyfodol Dŵr Dyffryn Dyfrdwy. Mae angen ffrynt unedig o wleidyddion o bob lliw i gefnogi’r gweithlu a chwsmeriaid i sicrhau ein bod yn cynnal swyddi, gwasanaethau ac ansawdd y gwasanaeth y mae Dwr Dyffryn Dyfrdwy yn darparu. Dyna pam y gwnes i bwyso ar y Prif Weinidog i gefnogi galwadau am ymchwiliad llawn ond yr oeddwn yn siomedig o glywed ef yn methu a gwneud.

“Mae yna faterion ehangach yn y fantol yma a allai effeithio ar y diwydiant dŵr drwy Gymru gyfan. Byddwn yn disgwyl i’r Prif Weinidog i wneud safiad llawer mwy cadarn wrth ddatgan ein bod am sicrhau fod gwasanaethau dŵr Cymru yn cael eu rhedeg o Gymru yn hytrach nag o Coventry. Ar ôl cyfarfod gyda gweithlu Dwr Dyffryn Dyfrdwy ddydd Gwener does dim amheuaeth mai dyna beth sydd orau er lles y gweithwyr a defnyddwyr dŵr yng Nghymru. “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s