Cyhuddo banc o ‘gefnu ar gymunedau Cymru’

Mae un o’r prif fanciau wedi’i gyhuddo o gefnu ar ogledd Cymru trwy gyhoeddi y bydd naw cangen yn cau.

Cyhoeddodd NatWest y bydd naw o’u canghennau yn cau yn 2017.

Meddai Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru: “NatWest yw’r banc mawr diweddaraf i droi ei gefn ar rannau helaeth o Gymru – bydd rhai trefi allweddol yn fy rhanbarth i yn awr heb fanc o gwbl.

“Mae’r weithred hon o gefnu ar gymunedau Cymru yn dilyn patrwm a osodwyd gan fanciau eraill, ac fe gaiff effaith ddifrifol ar lawer o fasnachwyr bach sydd yn dibynnu ar ganghennau lleol y banc i fancio eu harian yn rheolaidd. Gwn o brofiad gweld banciau eraill yn cau yn y rhanbarth fel y mae hyn wedi effeithio ar fusnesau lleol, gyda rhai yn gorfod cau am hanner diwrnod er mwyn teithio at y gangen agosaf o’r banc.

“Fe ddywed y banciau y gall cwsmeriaid fancio arlein, ond mae hyn yn wir yn unig lle mae gan gwsmeriaid signal band llydan dibynadwy, a dyw hynny ddim yn wir o gwbl yn achos llawer o gymunedau gwledig. Fe fyddaf i yn parhau i ymgyrchu i gadw banciau yn y gymuned, a neges Plaid Cymru yw, wrth i’r banciau corfforaethol mawr droi eu cefnau ar ein cymunedau, y byddwn ni yn gweithio i greu banc amgen sydd yn gwasanaethu pobl a busnesau bychain Cymru.

“Rwy’n pryderu’n arbennig am y penderfyniad i gau cangen Rhuthun, sydd mewn adeilad hanesyddol ar sgwâr y dref. Byddaf yn ysgrifennu at y banc a’r cyngor lleol yn gofyn pa gamau fydd yn cael eu cymryd i ddiogelu ei ddyfodol.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s