Llywodraeth Lafur yn y Gogledd yn anwybyddu sgiliau

Penderfyniad ‘cywilyddus’ i leoli awdurdod treth newydd o fewn 10 milltir i Gaerdydd

Mae AC Gogledd Cymru o Blaid Cymru wedi galw’r penderfyniad i leoli adran newydd Llywodraeth Cymru ychydig filltiroedd o Gaerdydd yn “gywilyddus”.

Mae Llyr Gruffydd wedi condemnio penderfyniad Caerdydd Llywodraeth Llafur i leoli Awdurdod Refeniw Cymru dim ond 10 milltir i’r gogledd o ddinas Caerdydd, er gwaethaf sicrwydd gan Weinidogion y byddent yn ystyried lleoli’r awdurdod newydd sbon yn Wrecsam neu rhannau eraill o’r Gogledd. Disgwylir i’r awdurdod treth newydd greu 40 o swyddi i ddechrau gyda mwy i ddilyn.

Dywedodd Mr Gruffydd: “Unwaith eto, mae Llywodraeth Lafur wedi anwybyddu’r Gogledd. Mae hyn er bod mwy na 400 o weithwyr treth yn Wrecsam a Phorthmadog fyddai’n medru gweithio i’r awdurdod newydd. Mae ganddyn nhw’r sgiliau a’r arbenigedd ac maen nhw wedi cael eu hanwybyddu – mae’n gywilyddus. Dim ond chwe wythnos yn ôl, soniodd ysgrifennydd cabinet llywodraeth am ei awydd i ‘rannu cyfloedd ar draws Cymru’. Dyna ddywedodd Ken Skates, sy’n cynrychioli etholaeth yn y Gogledd. A allith e egluro i’w etholwyr, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio yn yr HMRC yn Wrecsam ac a fydd yn colli eu swyddi mewn cwpl o flynyddoedd, sut mae creu awdurdod treth newydd ychydig o filltiroedd o Gaerdydd yn helpu gweithwyr medrus a phrofiadol yn y Gogledd?

“Mae Llafur yn methu Cymru – a’r Gogledd yn waeth na unlle. Mae’n canoli sefydliadau yng Nghaerdydd yn hytrach na rhannu ac mae’r holl eiriau cynnes yr ydym yn clywed am ddatganoli grym a rhannu cyfoeth yn ddim byd mwy na geiriau gwag. Roedd hwn yn gyfle gwych i ddangos y gall llefydd fel Wrecsam elwa o ddatganoli ac maen nhw wedi colli’r cyfle’n llwyr. Rhag eu cywilydd. ”

Ychwanegodd Mr Gruffydd fod yr un math o addewidion amwys wedi dod gan y Prif Weinidog Carwyn Jones ar Ionawr 10 wrth ateb AC Arfon Siân Gwenllian. Dywedodd yn y Siambr: ‘Ble mae corff newydd yn cael ei chreu, dylem  edrych y tu hwnt i Gaerdydd ac thu hwnt i’r De efallai i weld a ellir lleoli’r corff hwnnw rhywle arall yng Nghymru’.

Dywedodd Mr Gruffydd: “Mae Plaid Cymru am gael y gorau i’r Gogledd, yn benodol, dros y mater hwn. Yr ydym wedi dadlau’r achos dros ddatganoli gwasanaethau ariannol yma, i wneud yn siŵr fod gwariant cyhoeddus yn cael ei rannu decach. Rydyn ni wedi gwneud yr achos bod gennym yr arbenigedd yn Wrecsam a Gwynedd a bod angen ei ddefnyddio.

“Mae’n amlwg bod Gweinidogion yn dweud un peth yn gyhoeddus tra bod gweision sifil yn gweithio i briff gwbwl wahanol. Yr unig leoliadau ar restr fer oedd Merthyr, Pontypridd neu Gaerdydd – dim yn y Gogledd. Faint o weithiau mae hyn yn mynd i barhau i ddigwydd dan Llywodraeth Lafur sydd mor ddi-hid am weddill y wlad?”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s