Croesawu gwrthod Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes adolygiad brys o’r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.

Roedd disgwyl i’r Cynlluniau Strategol drafft a gyflwynwyd yn ddiweddar ar gyfer 2017-2020 gryfhau a thyfu addysg cyfrwng Cymraeg ym mhob rhan o Gymru gan gynnwys strategaethau i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg i rieni yn well.

Cafodd y cynlluniau strategol drafft hyn a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol eu beirniadu yn eang gan amrywiaeth o grwpiau a sefydliadau, gan gynnwys mewn llythyr trawsbleidiol wedi’i lofnodi gan Aelodau’r Cynulliad yn gynharach eleni.

Dywedodd Llŷr Gruffydd, Ysgrifennydd Addysg, Plant, Sgiliau a Dysgu Gydol Oes Cabinet Cysgodol Plaid Cymru, “Rwy’n croesawu’r cyhoeddiad heddiw gan y gweinidog na fydd y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, gyflwynwyd i’r Llywodraeth, yn cael eu cymeradwyo. Maent yn amlwg wedi methu cwrdd a’r hyn a ddisgwylir ac mae’n rhaid eu hadolygu. Yr wyf hefyd yn croesawu lansiad adolygiad ehangach i gryfhau’r broses cynllunio strategol yn y dyfodol.

“Rwyf wedi ysgrifennu o’r blaen i’r gweinidog gan dynnu sylw at bryderon bod y Cynlluniau Strategol a gyflwynwyd yn gyffredinol heb uchelgais, yn brin o fanylder ac yn tueddu i fod yn fwy disgrifiadol na datblygiadol. Nid ydynt mewn unrhyw ffodd yn adlewyrchu’r lefel o uchelgais a fynnir gan darged y Llywodraeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae materion tebyg wedi cael eu codi gan Gomisiynydd y Gymraeg, Estyn a Phwyllgor blaenorol Addysg, Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad – wnaeth gyhoeddi adroddiad beirniadol ar y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn 2015. ”

Parhaodd Llŷr Gruffydd AC, “Mae angen i ni weld arweiniad clir gan Lywodraeth Cymru a’n hawdurdodau lleol wrth ddod â chynlluniau strategol ymlaen sydd yn llawer mwy uchelgeisiol ac arloesol. Dyma’r unig ffordd y gall targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ddechrau cael ei wireddu. Ni fydd y cynlluniau presennol yn dod yn agos at gyrraedd y nod hwnnw. ”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s