Ymateb SuRNICC

Mewn ymateb i sylwadau Carwyn Jones ynghylch Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, dywedodd Llyr Gruffydd AC,

“Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi bod mewn mesur arbennig am ddwy flynedd a thra ein bod ni’n croesawi’r gwelliannau, mae’n glir fod yna daith hir o’u blaenau cyn ei fod yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig.

“Mae’r Prif Weinidog yn naturiol am ganolbwyntio ar yr elfennau cadarnhaol, ond mae’n rhaid iddo hefyd gymryd cyfrifoldeb am y penderfyniad a wnaed yn 2013 i symud y gwasanaeth gofal dwys i fabanod newydd anedig drosodd i Arrowe Park. Nid yw’n achos balchder iddo ei fod wedi cymryd ymgyrch a phrotestio torfol er mwyn gorfodi newid meddwl a chomisiynu canolfan gofal dwys i fabanod newydd anedig yng Nglan Clwyd.

“Y broblem ganolog sy’n wynebu’r Bwrdd Iechyd yw’r diffyg meddygon a nyrsys. Dylai’r Llywodraeth sicrhau fod mwy o feddygon a nyrsys yn cael eu hyfforddi yma yng ngogledd Cymru, oherwydd mae’n fwy tebygol y byddant yn aros yma wedyn. Bydd y Bwrdd Iechyd yn mynd allan i India yn fuan er mwyn ceisio recriwtio fwy o nyrsys. Ond ateb tymor byr yw hyn, ac mae arnom angen atebion ar gyfer y tymor hir.

“Rydym yn wynebu’r un problemau gyda gwasanaethau meddygon teulu. Mae model newydd Prestatyn i’w weld yn gweithio yno, ond mae’n fater ar gyfer y gogledd gyfan ac angen datrysiad buan. Mae Plaid Cymru wedi bod yn galw ar y Llywodraeth i gyflogi 1,000 o feddygon ychwanegol ers dros bedair blynedd. Petai’r Llywodraeth wedi gwrando a gweithredu yna buasem ni dros hanner ffordd drwy’r broses hyfforddi erbyn hyn, ac yn edrych i gael cohort newydd o feddygon yma ymhen ychydig flynyddoedd.  Ond yn hytrach na gweithredu maen nhw wedi eistedd are u dwylo a gwneud dim am y peth, sydd wedi arwain at y broblem yn gwaethygu, a nifer o feddygon yn poeni am ddyfodol eu practis.

“Mae gan y Prif Weinidog ei ben yn y tywod os ydy o’n credu fod gwasanaethau iechyd y gogledd yn gweithio’n dda. Mae gweithwyr y GIG yn gwneud gwaith gwych mewn amgylchiadau anodd iawn, ond mae’r straen o orfod ymdopi gyda diffyg staff yn golygu fod problemau sylweddol yn datblygu. Mae rhaid i’r Llywodraeth fynd i’r afael a’r problemau yma yn hytrach na chyflwyno atebion tymor byr.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s