Croesawi safle newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn

Mae Plaid Cymru wedi croesawi’r penderfyniad unfrydol a gafwyd ym mhwyllgor cynllunio Sir Ddinbych i ganiatau adeiladu safle ysgol newydd yng Nghlocaenog ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn.

Mae’r Cynghorydd lleol, Eryl Williams, wedi gweithio’n galed ers blynyddoedd i wireddu hyn. Meddai’r Cynghorydd Williams, “Mae plant Ysgol Carreg Emlyn wedi gorfod aros tair mlynedd am hyn. Mae’r athrawon, y rhieni, y Llywodraethwyr a’r disgyblion wedi bod yn hynod amyneddgar, ond mae’n hen bryd eu bod nhw’n cael adeilad ac adnoddau sy’n addas i’r unfed ganrif ar hugain. Mae’r drefn bresenol yn gwbl anaddas. Rwy’n hynod o falch fod plant yn fy ward bellach am gael ysgol lnewydd, un y medrwn ni gyd ymfalchio ynddi.”

sdr

Dywedodd Llyr Gruffydd AC, “Mae Ysgol Carreg Emlyn wedi cyflawni gwyrthiau mewn amgylchiadau anodd iawn, ac roedd hi’n hanfodol cael safle newydd. Gall rhieni a phlant Clocaenog a’r pentrefi cyfagos edrych ymlaen i gael ysgol sy’n cyd-fynd a’r gwaith ardderchog sy’n cael ei ddarparu gan yr athrawon a’r llywodraethwyr yno.

“Rwyf wedi ymweld a’r safle ac wedi siarad a nifer o drigolion lleol yno. Roedd rhai yn amlwg yn bryderus, ond y mwyafrif o blaid y datblygiad. Rwyf wedi fy modloni fod y pryderon oedd yn bodoli ynghylch carthffosiaeth wedi eu datrys, ac fod y Cyngor wedi datblygu cynllun addas i fynd i’r afael a’r broblem wreiddiol.

“Dylai’r caniatad yma roi sbardun i Dwr Cymru i ddatrys y broblem parhaol sydd yno ynghylch cysylltu trigolion yr ardal a’r rhwydwaith carthffosiaeth.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s