Her i NatWest yn dilyn llanast banc mudol

Mae gwleidyddion lleol wedi herio NatWest i wella ei gwasanaeth bancio teithiol newydd yn Rhuthun, yn dilyn anrhefn wrth i’r gwasanaeth newydd gychwyn yn y dref yr wythnos diwethaf.

Roedd cwsmeriaid yn ciwio yn y glaw ym maes parcio Tesco’r dref am hyd at hanner awr. Cyfarfu Llyr Gruffydd, yr Aelod Cynulliad lleol sydd a’i swyddfa yn y dref, a’r Cynghorydd Sir lleol, Emrys Wynne, a chynrychiolydd o’r banc i drafod y pryderon.

Meddai Llyr Gruffydd, AC, “Fe wnaethom ni ymgyrchu er mwyn i NatWest gynnal ei gwasanaethau bancio yn y gymuned, ac mae’r uned deithiol yma yn ddatblygiad cadarnhaol yn dilyn eu penderfyniad i gau’r banc yma. Mae’r ffaith fod cynifer o bobl wedi ciwio yn y glaw yn profi fod yna alw ar gyfer gwasanaeth bancio personol o hyd, ac mae’n siom nad oedd y banc wedi paratoi ar gyfer hyn. Rwy’n gobeithio y bydd NatWest yn sicrhau fod yna ddarpariaeth ddigonol ar gyfer eu cwsmeriaid yma yn y dyfodol.”

Cododd Llyr Gruffydd ac Emrys Wynne y mater o gyflwr yr hen adeilad yng nghanol y dref yn dilyn cau’r banc yn ddiweddar.

Meddai’r Cyng. Wynne, “Mae’r Hen Lys, safle’r banc gynt, yn adeilad rhestredig ac o bwys hanesyddol i’r dref. Dylai’r banc wedi rhoi fwy o feddwl i sut gyflwr yr adeilad wrth adael yn hytrach na rhoi darnau o bren ‘ply’ noeth drosto. Mae’n hynod hyll, yn enwedig wrth i’r dref baratoi i groesawi miloedd o ymwelwyr yma dros fisoedd yr haf.”

Mae Carl Turner wedi cael ei apwyntio fel Bancwr Cymunedol Siroedd Dinbych a Wrecsam. Trwy gydweithio gyda Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych a llyfrgelloedd lleol, bydd Carl yn gweithio yn Llyfrgell Llangollen (Llun, 09:30-11yb), Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun (Mawrth ac Iau, 12 – 2yh); Canolfan Ni, Corwen, (Mercher 12-2), a Llyfrgell Rhosllanerchrugog (Llun 1.30yh – 3yh). Gall drefnu cyfarfodydd ar adegau eraill neu gellir cysylltu â Carl ar 07711765297 neu carl.turner@natwest.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s