Llwyddiant tim Iechyd Meddwl yn cael clod yn y Cynulliad

Mae llwyddiant Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol yng ngogledd Sir Ddinbych yn cael ei gydnabod yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Hafod yw’r cyntaf yng Nghymru i gael eu hachredu gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Mae’r tîm, sy’n wasanaeth ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ddinbych a’r Bwrdd Iechyd, yn cynnig gofal, cefnogaeth a thriniaeth i dros 550 o bobl o ar draws gogledd Sir Ddinbych sy’n byw gydag afiechyd meddwl.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd, wedi cyflwyno datganiad barn yn y Cynulliad er mwyn nodi’r llwyddiant, ac mae’n annog ACau eraill i lofnodi a chefnogi’r datganiad.

Meddai Llyr Gruffydd, “Fe wnes i son yn gyhoeddus am fy afiechyd meddwl i rai blynyddoedd yn ôl. Roeddwn i’n ffodus i gael Cymorth tîm Iechyd Meddwl Cymunedol lleol i fy helpu drwy gyfnod anodd iawn. Mae Iechyd Meddwl yn cael ei gamddeall yn aml iawn, ac rydym yn anwybyddu anghenion ein hiechyd meddwl. Mae’r ffaith fod Tîm yr Hafod wedi cael eu hachredu gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion dyst i’r gwaith rhagorol y maen nhw’n ei wneud, a dylid eu llongyfarch am y llwyddiant yma.”

Dywedodd Cynghorydd Sir Rhuddlan, Arwel Roberts, “Mae’r tîm yn gwneud gwaith arbennig yma yng ngogledd Sir Ddinbych. Maen nhw’n cynorthwyo dros 550 o bobl o ar draws yr ardal hon bob blwyddyn. Mae’r Cymorth uniongyrchol yma yn golygu llai o bwysau ar ddarparwyr gwasanaethau eraill. Rwy’n falch fod rhywun o’r diwedd yn cydnabod y gwaith da sy’n cael ei wneud ganddyn nhw, ac rwy’n gobeithio y bydd Aelodau Cynulliad eraill yn ymuno gyda Llyr Gruffydd i’w longyfarch drwy lofnodi ei ddatganiad barn.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s