“Penodwch rywun ifanc i’r Grŵp Cynghori ar Brexit “

Mae lleisiau ifanc ar goll o’r ddadl am ddyfodol y tu allan i’r UE, dadleua Llyr Gruffydd

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Plant, Sgiliau a Dysgu Gydol Oes, Llyr Gruffydd, heddiw wedi pledio’r achos dros benodi rhywun ifanc i Grŵp Cynghori Cymru ar Ewrop, gan ddadlau nad yw llais y genhedlaeth iau yn cael ei glywed ar hyn o bryd yn y ddadl ar ddyfodol y DG y tu allan i’r UE.

Pwysleisiodd Llyr Gruffydd fod pobl ifanc wedi pleidleisio’n llethol i Aros yn refferendwm yr UE, a’u cenhedlaeth hwy fydd yn byw hwyaf gyda chanlyniadau Brexit.

Ychwanegodd fod aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd wedi rhoi cyfleoedd gwerthfawr i bobl ifanc weithio a dysgu ar y cyfandir, ac na ddylai Brexit gau’r drws ar y dewisiadau hyn na chyfleoedd i ehangu gorwelion.

Meddai Llyr Gruffydd AC Plaid Cymru, “Yr oedd y Grŵp Cynghori ar Ewrop a sefydlwyd llynedd yn ddatblygiad i’w groesawu yn dilyn y bleidlais i adael yr UE.

“Mae’n hanfodol i Lywodraeth Lafur Cymru fod yn agored i wrando ar gyngor gan fusnesau, arbenigwyr ac arweinwyr diwydiant wrth i drafodaethau Brexit fynd rhagddynt.

“Fodd bynnag, yr hyn sy’n amlwg ar goll o’r Grŵp hwn yw rhywun sy’n siarad dros y genhedlaeth iau – y rhai fydd yn byw hwyaf gyda chanlyniadau gadael yr Undeb Ewropeaidd.

“Wrth gyhoeddi’r Grŵp, pwysleisiodd y Prif Weinidog mai ei gyfrifoldeb ef yw llunio dyfodol Cymru y tu allan i’r UE.

“Mae’n gyfrifoldeb arno hefyd i sicrhau nad oes yr un genhedlaeth yn cael ei gadael ar ôl gan y penderfyniad hwn, ac yn benodol nad yw ein pobl ifanc yn cael eu hamddifadu o gyfleoedd gwerthfawr fu ganddynt gynt trwy ein cysylltiadau â’r cyfandir.

“Gallai’r sawl a benodir gymryd argymhellion o gyrff allweddol megis Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w hystyried.

“Rwy’n gobeithio y bydd y Prif Weinidog yn derbyn yr argymhelliad adeiladol hwn er mwyn sicrhau y cynrychiolir buddiannau pawb yng Nghymru, waeth beth fo’u hoedran, wrth i ni baratoi i adael yr UE.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s