Sylw ar ganlyniadau TGAU

Yn ei sylw ar ganlyniadau TGAU eleni, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Llyr Gruffydd, “Hoffwn longyfarch y myfyrwyr, athrawon a’r teuluoedd sydd yn dathlu eu canlyniadau TGAU heddiw. Mae’r canlyniadau yn binacl gwaith caled y myfyrwyr a pharatoad gofalus gan yr athrawon, ac yr ydym yn canmol eu hymrwymiad.

“Gwyddom y cymer y system newydd beth amser i ymsefydlu, a dangoswyd hyn yn y canlyniadau. Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru yn awr ystyried y canlyniadau hyn a’r hyn maent yn olygu i fyfyrwyr fydd yn cymryd TGAU y flwyddyn nesaf a’r flwyddyn wedyn.

“Mae Plaid Cymru eisiau gweld pob myfyriwr yng Nghymru yn cyrraedd eu potensial, ac er mwyn gwneud hyn, byddwn yn parhau i alw ar y llywodraeth i ganolbwyntio mwy ar gael myfyrwyr i mewn i addysg o’r ansawdd flaenaf o’r blynyddoedd cyntaf un, ar fonitro cynnydd myfyrwyr ac ymyrryd rhag blaen os bydd myfyrwyr yn dechrau llithro’n ôl.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s