Llywodraeth yn methu ymgynghori’n ystyrlon ar gynllun chwalu’r Cynghorau Iechyd Cymunedol

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi ei gyhuddo o fethu â chynnal ymgynghoriad ystyrlon a thrin pobl Cymru gyda dirmyg oherwydd y bwriad i gael gwared ar Gynghorau Iechyd Cymuned.

Dywedodd Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, nad oedd cynllun y Llywodraeth i ddiddymu’r Cynghorau Iechyd Cymuned, grwpiau llais cleifion lleol, wedi bod yn destun unrhyw fath o ymgynghoriad cyhoeddus go iawn.

Fe wnaeth y beirniadaeth ar ôl cyhuddiadau gan y Sefydliad Ymgynghori annibynnol* bod Llywodraeth Cymru wedi hawlio cynnal wyth digwyddiad ymgynghori. Meddai Mr Gruffydd, “Nid yw hyn yn wir ac mae’r Llywodraeth bellach wedi cyflogi cwmni preifat ar fyr rybudd i gynnal rhai digwyddiadau cyhoeddus yn ystod ychydig ddyddiau ola’r ymgynghoriad. Mae’n ffordd ofnadwy i drafod a ydym am sicrhau llais annibynnol ar gyfer cleifion a all ddal byrddau iechyd i gyfrif. Gwn fod y cyngor iechyd cymunedol lleol ni wedi bod yn effeithiol ac ymatebol wrth godi pryderon cleifion. ”

Hefyd, fe wnaeth Mr Gruffydd feirniadu’r Llywodraeth Lafur am fethu â siarad mewn ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater a drefnwyd gan y Sefydliad Ymgynghori: “Pan fydd gennych gorff annibynnol a pharch yn y maes sy’n cynnal digwyddiad ar y pwnc yr ydych yn ymgynghori ag ef, nid yw’n gwneud unrhyw synnwyr i fethu mynd. Mae Llywodraeth Cymru yn cael ei gyhuddo o beidio â chael unrhyw drafodaeth ystyrlon gyda rhanddeiliaid allweddol a’r rheini a fydd yn cael eu heffeithio’n fwyaf uniongyrchol gan y newidiadau hyn. ”

Mynegodd Rhion Jones, awdurdod blaenllaw ar Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac Ymgynghori a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymgynghori, ei sioc yn ymateb Llywodraeth Cymru, gan ddweud ei fod wedi “dod ar draws problem nad oedd erioed wedi’i weld o’r blaen”.

Ychwanegodd Llyr Gruffydd, “Byddai cynnig Llywodraeth Cymru i gael gwared ar y Cynghorau Iechyd Cymuned yn gam yn ôl a dyna pam ei bod yn hanfodol cael ymgynghoriad trylwyr y mae’r Llywodraeth yn ei ystyried o ddifrif. Mae’r ffaith eu bod yn methu â gwneud hyn yn effeithiol yn dangos dirmyg llwyr tuag at bobl Cymru.

“Mae methiant Llywodraeth Cymru i ofyn am farn y tu hwnt i’w cylchoedd cyfyng eu hunain yn awgrymu imi fod hwn yn broses ymgynghori mewn enw’n unig a bod y penderfyniad eisioes wedi ei wneud. Dylai’r broses gyfan o amgylch y Papur Gwyn hwn gael ei ail-ddechrau neu ei ddiddymu’n llwyr.”

 


 

*I ddechrau, dywedodd WG wrth y Sefydliad Ymgynghori bod wyth digwyddiad ymgysylltu â’r Papur Gwyn wedi bod. Nid yw hyn yn wir ac mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu codi rhai digwyddiadau yn y dyddiau diwethaf o’r ymgynghoriad.

Wedi dweud wrth y Sefydliad Ymgynghori ei bod yn amhriodol iddynt, fel sefydliad masnachol, gymryd rhan yn y Papur Gwyn – mae WG wedi ymgysylltu â’r Coproduction Network i drefnu digwyddiadau ymgysylltu yn gyflym iawn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s