Y Blaid yn dwrdio Llafur dros ragrith ffioedd dysgu

Llafur yn wylo dagrau ffug dros godiad ffioedd dysgu yn Lloegr er iddynt gyflwyno’r un polisi yn union yng Nghymru

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg Llyr Gruffydd wedi dwrdio’r Blaid Lafur am wrthwynebu polisi yn Lloegr er iddynt gyflwyno’r un polisi yn union yng Nghymru.

Yn ystod y ddadl yn San Steffan ar y pwnc, honnodd ASau Llafur fod codi ffioedd dysgu i £9,250 y flwyddyn yn “anghynaladwy i fyfyrwyr ac yn hollol annheg”, “yn bolisi plaen yn erbyn symudedd cymdeithasol” ac yn “dric caled a chreulon ar bobl ifanc”. Ac eto dyma’r un polisi yn union a weithredwyd gan y llywodraeth Lafur yng Nghymru.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg Llyr Gruffydd, “Sut mae’r blaid Lafur yn meiddio wylo dagrau ffug dros godi ffioedd dysgu yn Lloegr a hwythau wedi gweithredu’r un polisi yn union yng Nghymru. Mae rhagrith noeth Llafur ar y mater hwn yn anghredadwy.

“Gwnaeth ASau Llafur areithiau huawdl ddoe yn esbonio’n union pam fod codi ffioedd dysgu i £9,250 y flwyddyn yn annheg ar bobl ifanc ac yn niweidiol iawn i symudedd cymdeithasol. Efallai y dylasent fod wedi cyfeirio eu hareithiau at eu cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, sydd fel petaent yn hollol fodlon â’r symudiad hwn.

“Os yw’r blaid Lafur yn teimlo mor gryf am yr angen i gynnal pleidlais ar y mater hwn yn San Steffan, beth am roi’r un cyfle i ni yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru?

“Ymladdodd Llafur ymgyrch etholiad ym mis Mehefin ar addewid o ddileu ffioedd dysgu, ac eto dyma’r llywodraeth Lafur yng Nghymru yn codi’r ffioedd hynny i lefel uchaf erioed. Nes i Lafur arfer mewn llywodraeth yng Nghaerdydd yr hyn mae’n honni mewn gwrthblaid yn San Steffan, pam dylen ni gredu gair a ddywedant?”

“Mae Plaid Cymru eisiau gweld addysg prifysgol yn fforddiadwy i bawb. Wnawn ni ddim gadael i Lafur brisio pobl ifanc allan o addysg.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s