Datganolwch fisas myfyrwyr, medd y Blaid, wrth i niferoedd myfyrwyr tramor ddisgyn

Llywodraeth Cymru yn methu â recriwtio myfyrwyr tramor, tra bod y niferoedd yn yr Alban a Lloegr yn cynyddu

Dylai Llywodraeth Cymru feddu ar y pwerau i ddatganoli fisas myfyrwyr i helpu prifysgolion i ddenu’r gorau a’r disgleiriaf, medd Plaid Cymru.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Llyr Gruffydd ei bod yn amlwg fod Llywodraeth Cymru yn methu a denu digon o fyfyrwyr i Gymru wedi i ymchwil ddarganfod fod nifer y myfyrwyr tramor sy’n astudio yng Nghymru, tra bod y niferoedd yn Lloegr a’r Alban wedi cynyddu.

Dywedodd y gallai rhoi’r grym i Lywodraeth Cymru gyhoeddi fisas myfyrwyr fireinio’r system a dwyn y myfyrwyr  gorau i Gymru.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Llyr Gruffydd, “Mae’r dirywiad yn nifer y myfyrwyr tramor sy’n dod i Gymru yn peri pryder. Yn amlwg, dyw Llywodraeth Cymru ddim yn gwneud y peth iawn. Tra bod nifer y myfyrwyr tramor yn Lloegr a’r Alban wedi cynyddu, nid yw Llywodraeth Cymru yn llwyddo i ddenu digon o fyfyrwyr i Gymru, ac y mae’n costio tua £60 miliwn i’n heconomi.

“Mae myfyrwyr tramor yn dod â sgiliau newydd, maent yn cyfoethogi ein cymunedau a’n bywyd diwylliannol, ac yn creu cysylltiadau â gwledydd eraill.

“Dyna pam fy mod am i Lywodraeth Cymru gael y gallu i gyhoeddi fisas myfyrwyr. Rwyf eisiau i Gymru allu targedu’r myfyrwyr gorau a’r disgleiriaf i astudio yno, i gyfrannu eu sgiliau gwerthfawr i’n prifysgolion a’n heconomi.

“Mae Plaid Cymru eisiau i’n prifysgolion gael enw da ledled y byd fel canolfannau rhagoriaeth, gan ddenu pobl o bedwar ban byd. Dyw’r system bresennol ddim yn gweithio i Gymru, ac y mae angen i ni gymryd rheolaeth a chyfrifoldeb dros y mater.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s