Croesawu camau i arafu traffig ar ffordd beryglus

Mae gwleidyddion yng ngogledd ddwyrain Cymru wedi croesawu’r newydd y bydd rhagor o gamau yn cael eu cymryd i leihau damweiniau ar hyd un o ffyrdd peryclaf y wlad.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Llyr Gruffydd a’r Cynghorydd Sir dros Gorwen, Huw Jones, fod y dylid croesawu unrhyw gamau i ddiogelu’r A5104 o Rhydtalog i Gorwen.

Meddai Llyr Gruffydd: “Mae’r A5104 yn nodedig am fod yn ffordd beryglus gyda nifer o ddamweiniau yno dros y blynyddoedd diwethaf. Rydym wedi bod yn ymgyrchu i ddiogeli’r ffordd ers blynyddoedd. Codais y mater yn gyntaf nol yn 2015. Mae’r ffaith fod yr awdurdodau am wneud rhywbeth i wella’r sefyllfa i’w groesawu. Gobeithio y bydd cyflwyno camera sy’n mesur cyfartaledd cyflymder yn golygu y bydd gyrrwyr anghyfrifol yn arafu.”

Dywedodd Huw Jones: “Nid ydym am weld neb arall yn colli eu bywydau ar y ffordd yma. Os fydd y camera yma yn helpu i atal rhagor o ddamweiniau yna dylai gael ei groesawu. Rwy’n ddiolchgar i Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Sir Ddinbych am eu cydweithrediad parhaol i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s