‘Argyfwng’ llwyth gwaith athrawon

Nifer yr hyfforddeion athrawon yng Nghymru yn gostwng yn sylweddol

Yn ymateb i’r ystadegau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw sy’n dangos bod nifer y myfyrwyr sy’n hyfforddi i fod yn athrawon wedi gostwng yn sylweddol yng Nghymru, meddai Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru ac ysgrifennydd cabinet cysgodol dros addysg a dysgu gydol oes,

“Yn sylfaenol, bydd y broblem hon yn parhau nes fod Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael ag argyfwng llwyth gwaith o fewn dysgu.

Mae arolwg diweddar gan Gyngor y Gweithlu Addysg wedi dangos bod 90% o athrawon yn dweud na allant reoli eu llwyth gwaith o fewn eu horiau gwaith cytunedig. Mae Estyn hefyd wedi dangos bod athrawon yng Nghymru yn gweithio ar gyfartaledd pumdeg awr yr wythnos a bod nifer o dyddiau gwaith wedi eu colli oherwydd straen wedi dyblu mwy yn y blynyddoedd diwethaf. Gyda’r math yma o ystadegau, ynghyd a’r methiant i recriwtio staff, nid yw gostyngiad mewn nifer o hyfforddeion athrawon yn dod yn syndod.

Cred Plaid Cymru fod datganoli tâl ac amodau athrawon yn cynnig cyfle pwysig i unioni’r cydbwysedd rhwng amser dysgu, amser paratoi ac amser hyfforddi. Heb ddefnyddio’r cyfle hwn i fynd i’r afael â’r argyfwng llwyth gwaith, bydd y broblem yn parhau i waethygu. Yn y cyfamser, mae Plaid Cymru wedi amlinellu ein cynigion dros gynyddu’r gweithlu addysgu trwy ddatblygu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer cynorthwywyr. Mae yr un faint o gynorthwyon dysgu yng Nghymru heddiw ac athrawon. Maent eisoes wedi dewis yr ystafell ddosbarth fel eu gweithle a gwyddom fod tua 3,000 ohonynt yn raddedigion, felly mae’n gwneud synnwyr i gynnig cyfle iddynt ddod yn athrawon cymwysedig. Hyd yn oed os mai ond 10% o’r cynorthwywyr dysgu hynny sy’n dewis graddio fel athrawon, byddai dal yn cynhyrchu tua 300 o athrawon i Gymru.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s