Croesawu tro-pedol ar dorri grant gwisg ysgol

Yn ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru ar y grant newydd i wisgoedd ysgol meddai Llyr Gruffydd AC a llefarydd Plaid Cymru ar addysg,

 “Rwy’n falch o weld Llywodraeth Cymru yn gwneud tro pedol ar eu penderfyniad creulon i gael gwared a’r grant gwisg ysgol. Achosodd y penderfyniad gryn bryder a gofid i deuluoedd ar y pryd gan roi’r awdurdodau lleol mewn sefyllfa anodd i geisio talu amdano eu hunain.

 “Mae hwn yn ymateb hir-ddisgwyliedig rydym yn ei groesawu a hynny yn sgil yr achos a wnaed gan Blaid Cymru. Ond pam nad gawsom wybod am y cynllun newydd hyn cyn y penderfyniad gwreiddiol i dorri’r grant?

“Ni allwn ond ddod i’r casgliad bod ymgyrch Plaid Cymru a’n dadl ddiweddaraf yn ein Cynulliad Cenedlaethol i dynnu sylw at y ffolineb o adael y teuluoedd mwyaf difreintiedig hyn mewn sefyllfa anodd wedi ysgogi Ysgrifennydd y Cabinet i weithredu. Gwell hwyr na hwyrach ond mae rhaid gofyn pam wnaeth y Llywodraeth y fath beth yn y lle cyntaf?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s