Galw am ragor o werslyfrau Cymraeg

Yn ymateb i adroddiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Darparu gwerslyfrau ac adnoddau dysgu i ddisgyblion meddai Llyr Gruffydd AC ac ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros addysg,

“Am yn rhy hir mae athrawon wedi bod yn gorfod cyfieithu llawer eu hadnoddau dysgu eu hunain. Mae hyn yn gwbwl anerbyniol ac mae’n anheg arnyn nhw a’u disgyblion.

Mae’r Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru ac mae gan bob disgybl yr hawl i ddewis dysgu eu pynciau yn eu dewis iaith. Mae’n ddyletswydd ar y Llywodraeth felly i sicrhau fod siaradwyr Cymraeg yn cael yr un gefnogaeth a’u cyfoedion sy’n astudio trwy gyfrwng y Saesneg. Ni ddylid cyflwyno cyrsiau newydd na diwygiadau i gyrsiau yn y dyfodol nes bod yr holl adnoddau dysgu angenrheidiol ar gael yn Gymraeg a’r Saesneg.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s