Llyr: “Peidiwch â gollwng gwastraff o Hinkley Point yn nyfroedd Cymru”

Mae AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd yn gwrthwynebu gollwng mwd o Hinkley Point yn Lloegr yn nyfroedd Cymru

Wrth ymateb i’r cynlluniau dadleuol i waredu mwd a gwaddod ym Mae Caerdydd o safle niwclear Hinkley Point, meddai Llyr Gruffydd AC a ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru ar gyfer ynni, newid yn yr hinsawdd a materion gwledig,

“Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu gollwng gwastraff o Hinkley Point yn Lloegr yn nyfroedd Cymru. Credwn ei bod yn hollol annerbyniol ac yn anegwyddorol i waredu gwastraff o safle adeiladu niwclear yn Lloegr yn nyfroedd Cymru. ”

“Os bydd yn gwasgaru neu’n cael effaith ar yr amgylchedd lleol, bydd cyfrifoldeb ar Lywodraeth Cymru i wneud yn iawn o unrhyw effaith a geir mewn ardal morol a ddiogelir. Er gwaethaf hyn, ni chynigiwyd taliad na iawndal i drethdalwr Cymru. “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s