Gwthio am gynllun atal hunanladdiad ar y rheilffyrdd

Mae AC Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi croesawu ymrwymiad y gweinidog trafnidiaeth i leihau hunanladdiadau mewn gorsafoedd rheilffordd ar ôl ei ymateb i gwestiynau heddiw yn y Senedd.

Gofynnodd Llyr Gruffydd i’r gweinidog a fyddai’r buddsoddiad o £200 miliwn mewn gorsafoedd yn cynnwys gwaith i’w gwneud yn fwy diogel yng ngoleuni’r ystadegau syfrdanol a gynhaliwyd 237 o hunanladdiad ac amheuaeth o hunanladdiadau ar reilffyrdd y DU yn 2016-7.

Dywedodd Mr Gruffydd: “Mae Network Rail yn gweithio’n agos gyda’r Samariaid i leihau’r ffigurau hyn trwy wneud staff a theithwyr yn fwy ymwybodol o’r rhai sydd mewn perygl. Maent hefyd yn buddsoddi mewn mesurau ataliol mewn gorsafoedd rheilffordd – gan gynnwys goleuadau, ffensys gwell a meinciau wedi eu lleoli oddiwrth y cledrau. Roedd yn dda cael ymateb positif i’r cais am gymorth gan y gweinidog a byddaf yn croesawu unrhyw beth sy’n helpu i leihau hunanladdiadau mewn gorsafoedd rheilffyrdd – mae’n broblem go iawn o ystyried bod 4.5% o’r holl hunanladdiadau yn y DU yn cael eu cynnal mewn lleoliadau o’r fath. ”

Dywedodd ei fod yn falch bod y gweinidog trafnidiaeth, Ken Skates, wedi ymateb yn gadarnhaol i’w apêl: “Rhoddodd y gweinidog sicrwydd y byddai’n gofyn i Gludiant Cymru ddadansoddi sut y mae’n bwriadu gwario’r £ 200m a glustnodwyd ar gyfer gwelliannau i’r orsaf reilffordd a’i roi gyda’i gilydd cynllun atal hunanladdiad ynghyd â Network Rail. Rwy’n falch ei fod wedi cymryd y mater hwn o ddifrif a bydd yn disgwyl canlyniad y cynllun hwn gyda diddordeb. “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s