Llafur yn gadael pobl awtistig i lawr

Mae methiant Llafur i gefnu Mesur Awtistiaeth i Gymru wedi’i gondemnio gan ymgyrchwyr a Phlaid Cymru.

Roedd y Blaid Lafur, y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams ac un AC annibynnol wedi gwrthwynebu’r Mesur yn y Senedd, gan olygu na chafodd ei basio o 28-24.

Dywedodd Llyr Gruffydd, AC Gogledd Cymru Plaid Cymru:

“Cefnogodd Plaid Cymru y bil hwn, a oedd yn rhan o’n hymrwymiad maniffesto yn 2016. Pe bawn ni mewn grym, byddai hyn bellach yn gyfraith ac mae’n warth fod Llafur wedi pleidleisio yn erbyn y darn pwysig hwn o ddeddfwriaeth.

“Mae pobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd wedi siomi’n ddifrifol gan y Llywodraeth a’r Blaid Lafur yng Nghymru wrth iddynt bleidleisio yn erbyn y Bil Awtistiaeth.

“Etholwyd yr aelod Democrataidd Rhyddfrydol a’r AC annibynnol ar faniffestos i gyflwyno deddfwriaeth ar awtistiaeth ac mae eu gweld hwythau yn pleidleisio yn erbyn y Bil yn hynod siomedig.

“Mae’r tystiolaeth a gawsom gan bobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd o’r heriau maent yn eu hwynebu i gael rhyw fath o ddiagnosis, o ganfod cefnogaeth lle mae angen cymorth, os yw’n bodoli o gwbl, ac o gael mynediad i’r gefnogaeth hwnnw yn dangos pa mor angenrheidiol yw deddfwriaeth. Mae diffyg cysondeb syfradanol yn genedlaethol ac, lle mae pethau’n dda, maent yn amlach na pheidio yn dibynnu ar unigolion medrus a gofalgar mewn rhai proffesiynau.

“Bydd teuluoedd yn siomedig iawn nad yw Llywodraeth Cymru a’r Blaid Lafur wedi gwrando ar eu pryderon ac wedi gweithredu arnynt. Nid dyma ddiwedd y mater cyn belled ag y mae Plaid Cymru yn y cwestiwn a byddwn yn craffu’r llywodraeth yn drwyadl i sicrhau bod eu haddewidion yn cael eu cadw ac, os na fyddwn ni, byddwn yn codi hyn eto.

“Safaf yn gadarn wrth fy nghred mai deddfwriaeth yw’r unig ffordd i sicrhau cyfiawnder i’n cyd-dinasyddion. Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth sy’n amddiffyn ac yn hyrwyddo hawliau pobl awtistig yng Nghymru, eu teuluoedd a’u gofalwyr.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s