Mae AC lleol Llyr Gruffydd yn rhoi addewid i fod ‘tu ol i daffodil Marie Curie’ yn ystod fis Chwefror eleni.

Mae AC Gogledd Cymru, Llyr Gruffydd wedi yn gofyn i pawb i rhoddi a gwisgo’r daffodil yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth a helpu Nyrsys Marie Curie i ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl sy’n byw gyda salwch terfynol a’u teuluoedd.

Mae Llyr Gruffydd wedi ymuno gyda Uwch Nyrsys Marie Curie Judith Thursfield a rheolwr clinigol nyrsys Julie Davies mewn digwyddiad yn y Senedd yng Nghaerdydd ar ddydd Mercher 20fed Chwefror i helpu lansio Apêl Fawr y Daffodil, sef ymgyrch codi arian flynyddol fwyaf Marie Curie.

Yn ogystal â rhoi ei gefnogaeth i’r apêl, mae Llyr Gruffydd yd yn annog pobl Gogledd Cymru i helpu codi mwy o arian nag erioed o’r blaen drwy’n syml rhoi cyfraniad a gwisgo bathodyn Daffodil Marie Curie, sydd ar gael gan wirfoddolwyr drwy’r wlad, mewn siopau Marie Curie, Superdrug, Spar a Hotter Shoes ac mewn canolfannau garddio Wyevale.

Mae Apêl Fawr y Daffodil yn awr yn ei 33ydd flwyddyn, a wnaeth yr elusen siarad amdano’r llinell Gwybodaeth a Cymorth, sydd ym Mhontypool, yn ystod y digwyddiad.   Oes oes gennych cwestiynau practigol, neu ond am siarad gyda’g un o’r swyddogion, bydd y tîm at Llinell Gymorth Marie Curie, sydd yn Mhontypool ac ar agor i pobl ar draws Cymru a’r DU, yma i gwrando a rhoi gwybodaeth.  Mae’r llinell yn nawr yn cynnwys nyrsys clinigol Marie Curie sy’n cefnogi pobl i ddeall symptomau a thriniaethau salwch terfynol, gan roi cysur a hyder i bobl.

Dywedodd Llyr Gruffydd: “Mae’r arian sy’n cael ei godi drwy Apêl Fawr Daffodil Marie Curie yn helpu i ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl ar amser pan maen nhw ei angen fwyaf, naill ai trwy Nyrs Marie Curie yn y cartref neu yn hosbis, neu trwy’r gwasanaeth Gwybodaeth a Cymorth.  Rydw i’n falch o ‘gefnogi’r daffodil’ dros Marie Curie, a gobeithiaf y bydd pobl Cymru yn ymuno â mi wrth gefnogi pobl sy’n cael eu heffeithio gan salwch terfynol drwy’r wlad.”

Ychwanegodd Simon Jones, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Cymru, Marie Curie: “Mae cael cefnogaeth Llyr Gruffydd  yn gwneud gwahaniaeth anferth i Marie Curie.  Gyda’r help y maen nhw’n ei roi, rydym yn gallu codi ymwybyddiaeth ynglŷn â beth yr ydym ni’n ei wneud ac yn cyrraedd mwy o bobl sydd ein hangen.

“Mae ein gwasanaethau yn dibynnu ar gyfraniadau elusennol, ac felly hoffwn ddiolch o galon i bob un ohonoch sy’n rhoi cyfraniad ac yn gwisgo bathodyn Daffodil ym mis Chwefror a mis Mawrth eleni.  Bydd yr arian a godir o Apêl Fawr y Daffodil yn helpu Nyrsys Marie Curie ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl sy’n byw gyda salwch terfynol, a’u hanwyliaid, mewn cartrefi drwy Gymru, yn ogystal ag yn un o Hosbisau’r elusen, Hosbis Caerdydd a’r Fro ym Mhenarth.”

Wnaeth gwirfoddolwyr derbyn gwobreuon am eu cefnogaeth i helpu Marie Curie.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Apêl Fawr y Daffodil ac er mwyn gwirfoddoli i gasglu dros Marie Curie, cysylltwch drwy ffonio 0845 601 3107* neu ewch i  www.mariecurie.org.uk/daffodil. Er mwyn gwneud cyfraniad o £5, anfonwch neges destun *DAFF at 70111 neu ffoniwch 0800 716 146 er mwyn cyfrannu dros y ffôn.

Llyr Gruffydd + Julie Davies + Nurse Judith Thursfield, Marie Curie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s