Pêl droed rhyngwladol yn gyfle i adfywio’r Cae Ras

Mae gweld pêl droed rhyngwladol yn dychwelyd i Wrecsam yn cynnig cyfle newydd i adfywio’r stadiwm bêl droed rhyngwladol hynaf yn y byd a chreu amgueddfa genedlaethol bêl droed yn y dref.

Dyna farn Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru yn y Gogledd, sydd wrthi’n ymgyrchu dros amgueddfa genedlaethol bêl droed yn Wrecsam ers dros dair mlynedd bellach.

Croesawodd y ffaith fod Cymru’n chwarae Trinidad a Tobago yn y gêm ryngwladol gyntaf i’w chwarae yn y Gogledd ers 11 mlynedd. Dywedodd fod y ffaith fod y stadiwm am fod yn orlawn yn arwydd o’r gefnogaeth sydd i’r gêm yn y Gogledd.

Dywedodd Mr Gruffydd: “Mae pawb yn deall mai Wrecsam yw cartref ysbrydol pêl droed Cymru. Dyma lle y cychwynodd pêl droedd ac mae’n gartref i’r stadiwm rhyngwladol hynaf yn y byd a’r trydedd clwb pêl droed hynaf yn y byd. Dyma hefyd yw lle mae Cymdeithes Bêl Droed Cymru wedi dewis buddsoddi a chreu Canolfan Genedlaethol ym Mharc y Glowyr gerllaw. A dyna pam y mae Plaid Cymru wedi gwneud yr achos dros Amgueddfa Bêl Droed Genedlaethol yn ein manifesto nôl yn 2016 a sicrhau astudiaeth i’r pwnc fel rhan o gyllid Llywodraeth Cymru yn 2017-8.

“Dwi wrth fy modd fod y tîm rhyngwladol yn chwarae yn y Cae Ras ac mae’n bwysig gweld yr amgueddfa fel rhan o’r cyfle i adfywio pen y Kop o’r stadiwm. Dyma gyfle heb ei ail i greu adeilad unigryw i’r rhan yma o’r dre. Dyma prif fynedfa’r dref ac mae datblygiad £10 miliwn ar fin digwydd yn yr orsaf drenau gerllaw – felly dyma gyfle i’r awdurdodau wneud beth sydd ei angen i hybu’r clwb a’r dref.

“Yn ogystal â sicrhau mwy o gemau rhyngwladol yn Wrecsam, byddai stadiwm pedair ochr yn rhoi hwb economaidd a masnachol i’r clwb a’r dref. Mae na heriau wrth gwrs ond y prif beth yw sicrhau fod yr ewyllys gwleidyddol yno er mwyn cael y maen i’r wal. Fy mwriad yw sicrhau fod yr amgueddfa yn rhan o ddatblygiad ehangach yn y dyfodol I’r Cae Ras a byddwn yn parhau i bwyso am weld yr amgueddfa’n sbardun i ail-ddatblygu’r stadiwm.

“Cyn hynny, mi fydd yn braf iawn mwynhau’r gêm heno – sy’n siwr o fod yn hwb mawr i’r dref gyfan – a gobeithio am fuddugoliaeth dda cyn i ni chwarae Slofacia Ddydd Sul.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s