Llywodraeth Cymru yn peryglu “gwthio ffermio yng Nghymru dros glogwyn” dros daliadau amaethyddiaeth wedi Brecsit

Mae AC Plaid Cymru a’r gweinidog cysgodol dros yr amgylchedd a materion gwledig wedi rhybuddio bod Llywodraeth Cymru yn peryglu “gwthio ffermio yng Nghymru oddi ar glogwyn” yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Lesley Griffiths y bydd y Cynllun Taliad Sylfaenol yn cael ei ddileu ar ôl 2021.

Yn lle hynny, bydd dau gynllun yn cael eu cyflwyno mewn un gydag ymgynghoriad pellach ar y cynlluniau yn cael ei lansio cyn sioe amaethyddol Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf.

Meddai Llyr Gruffydd AC a gweinidog cysgodol yr amgylchedd a materion gwledig Plaid Cymru,

“Mae’r newidiadau pellgyrhaeddol hyn yn cael eu cyflwyno mewn cyfnod o ansefydlogrwydd enfawr. Nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw syniad beth fydd ein perthynas fasnachu gyda’r UE ymhen ychydig fisoedd ac nid ydynt chwaith yn gwybod pa lefel o arian y byddant yn ei dderbyn gan San Steffan i gymryd lle cymorthdalidau fferm neu CAP.

“Mae cyflwyno newidiadau o’r fath yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd ddigynsail yn risg enfawr. Mae gwneud hyn heb o leiaf elfen o sefydlogrwydd trwy daliad sylfaenol yn siwr o arwain at ganlyniadau dinistriol. Heb rhyw fath o d​​diogelwch ar ffurf taliad uniongyrchol, mae Llywodraeth Cymru yn gwthio ffermio yng Nghymru oddi ar glogwyn.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s