Dim ond un o bob 10 o swyddi newydd y Llywodraeth a leolir yng Ngogledd Cymru

Dim ond un o bob 10 o benodiadau Llywodraeth Cymru dros y tair blynedd diwethaf oedd yn y Gogledd, yn ôl ffigurau a ddatgelwyd gan Blaid Cymru.

Roedd union hanner y 410 o benodiadau gan Lywodraeth Cymru a wnaed rhwng 2015-8 wedi’u lleoli yng Nghaerdydd, gan gynnwys pob un o’r 33 o’r swyddi cyfreithiol.

Er bod gan Lywodraeth Cymru Swyddfa yng Nghyffordd Llandudno, dywedodd AC Plaid Cymru Gogledd Cymru ei fod yn pryderu am y diffyg datganoli o fewn Cymru a’r canoli cynyddol o swyddi llywodraethol yn y brifddinas.

Dywedodd Llyr Gruffydd AC:  “Nid yw rhanbarthau Cymru y tu allan i Gaerdydd yn derbyn holl fanteision datganoli o dan y Llywodraeth Lafur yma. Rydym yn gweld swyddi’r Llywodraeth yn parhau i gael eu canoli yng Nghaerdydd ac mae’n ymddangos bod y duedd honno’n cynyddu. Mae’n rhaid i ddatganoli weithio i bob rhan o Gymru neu, fel arall, rydyn ni’n efelychu system San Steffan lle mae Caerdydd yn cyfoethogi tra bod ardaloedd fel y Gogledd yn cael eu hesgeuluso.

“Mae chwarter poblogaeth Cymru yn byw yn y Gogledd – mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i ddeddfu ar gyfer ail-gydbwyso economaidd, gan rannu twf a ffyniant yn fwy cyfartal ar draws Cymru. Mae’n hen bryd i ni gael ein cyfran deg o wariant y Llywodraeth. Rwyf hefyd yn benderfynol o sicrhau ein bod yn cael cyfran deg o swyddi’r Llywodraeth.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s