Mae AC lleol Llyr Gruffydd yn rhoi addewid i fod ‘tu ol i daffodil Marie Curie’ yn ystod fis Chwefror eleni.

Mae AC Gogledd Cymru, Llyr Gruffydd wedi yn gofyn i pawb i rhoddi a gwisgo’r daffodil yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth a helpu Nyrsys Marie Curie i ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl sy’n byw gyda salwch terfynol … Continue reading Mae AC lleol Llyr Gruffydd yn rhoi addewid i fod ‘tu ol i daffodil Marie Curie’ yn ystod fis Chwefror eleni.

Llywodraeth yn methu ymgynghori’n ystyrlon ar gynllun chwalu’r Cynghorau Iechyd Cymunedol

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi ei gyhuddo o fethu â chynnal ymgynghoriad ystyrlon a thrin pobl Cymru gyda dirmyg oherwydd y bwriad i gael gwared ar Gynghorau Iechyd Cymuned. Dywedodd Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, nad oedd … Continue reading Llywodraeth yn methu ymgynghori’n ystyrlon ar gynllun chwalu’r Cynghorau Iechyd Cymunedol