Plaid i wrthwynebu cynnig gofal plant Llafur am ei fod yn ‘gadael y tlotaf ar ol’

AC Plaid Llyr Gruffydd yn condemnio polisi sy’n rhoi cymhorthdal i deuluoedd sy’n ennill £200,000 y flwyddyn. Bydd polisi gofal plant newydd Llafur yn rhoi cymhorthdal gofal plant am ddim i’r teuluoedd cyfoethocaf ond yn eithrio’r sawl sydd ar yr … Continue reading Plaid i wrthwynebu cynnig gofal plant Llafur am ei fod yn ‘gadael y tlotaf ar ol’