Cynllun peilot band eang ar ynys yn yr Alban yn hwb i signalau yng nghefn gwlad Cymru?

Gallai cynllun peilot mewn cymuned anghysbell ar Ynys Lewis roi diwedd ar hunllef band eang i gefn gwlad Cymru. Dyna yw gobaith Llyr Gruffydd, AC Gogledd Cymru Plaid Cymru, sydd wedi ymgyrchu’n ddiflino dros well cysylltiadau band eang a ffôn … Continue reading Cynllun peilot band eang ar ynys yn yr Alban yn hwb i signalau yng nghefn gwlad Cymru?