Llywodraeth Cymru yn peryglu “gwthio ffermio yng Nghymru dros glogwyn” dros daliadau amaethyddiaeth wedi Brecsit

Mae AC Plaid Cymru a’r gweinidog cysgodol dros yr amgylchedd a materion gwledig wedi rhybuddio bod Llywodraeth Cymru yn peryglu “gwthio ffermio yng Nghymru oddi ar glogwyn” yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Lesley Griffiths y bydd y Cynllun Taliad … Continue reading Llywodraeth Cymru yn peryglu “gwthio ffermio yng Nghymru dros glogwyn” dros daliadau amaethyddiaeth wedi Brecsit

Llywodraeth yn methu ymgynghori’n ystyrlon ar gynllun chwalu’r Cynghorau Iechyd Cymunedol

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi ei gyhuddo o fethu â chynnal ymgynghoriad ystyrlon a thrin pobl Cymru gyda dirmyg oherwydd y bwriad i gael gwared ar Gynghorau Iechyd Cymuned. Dywedodd Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, nad oedd … Continue reading Llywodraeth yn methu ymgynghori’n ystyrlon ar gynllun chwalu’r Cynghorau Iechyd Cymunedol